2009-06-26

Таатай анхааруулга

Гар утас ба электрон хэрэгсэл

Гар утас болон бусад электрон хэрэгслүүд нь хичээлийн үед саад болох мөн бусдыгаа дээрэлхэх гадуурхах, шалгалтын үед мэхлэн залилахтай холбоотой асуудлыг ихэсгэх нь даамжирсаар байна. Ийм учраас ГАР УТАС/ЭЛЕКТРОН ХЭРЭГСЭЛ ашиглах журам батлагдаж, сургуульд энэ жил бүргүүлэх өдрөөс эхлэн шалгалт дуусах хүртэл хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлнэ.

ГАР УТАС, БЛАКБЕРИ, МП3, АЙПОД БОЛОН ЭДГЭЭРТЭЙ ТӨСТЭЙ ЭЛЕКТРОН ХЭРЭГСЛҮҮД НЬ СУРГУУЛИЙН ОРЧИНД 8.00-15.00 ЦАГИЙН ХООРОНД ҮЗЭГДЭЖ, ХАРАГДАЖ, АШИГЛАГДАХ УЧИРГҮЙ. ХӨГЖИМ, ОЛОН НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛ БА КАМЕР МӨН ҮҮНД ХАМРАГДАНА.

Энэ журмыг зөрчсөн тохиолдолд асуудал үүсгэсэн хэрэгслийг шууд хураан авч, сургуулийн захиргаанд өгөх болно.

  • Нэг удаа зөрчсөн тохиолдолд - хичээлийн дараа тухайн сурагч өөрийн биеэр очиж сургуулийн захиргааны хариуцсан этгээдээс хураалгасан зүйлээ хүлээн авна.
  • Хоёр удаа зөрчсөн тохиолдолд - тухайн сурагчийн эцэг эх, асран хамгаалагч ирж, хүүхдийнхээ хураалгасан эдийг авна.
  • Гуравдахь болон удаа дараа зөрчсөн тохиолдолд - сургуульд тодорхой хугацаанд ирэх эрхгүй болгох хүртэл арга хэмжээ авна.
Хэрэв хичээлийн үед хүүхэдтэйгэй холбоо барих шаардлагатай бол эцэг эхчүүд сургуулийн жижүүрт хандаж, мессеж дамжуулж болно. Онцгой шаардлагатай үед сурагчдын ангид очиж мэдээг даруй дамжуулах болно.

Хүүгийн маань сургууль ийм шинэ дүрэм мөрдөх болсонд их талархаж байна.